Solární plachta na bazén

Solární plachta na bazén nahřeje vodu a udrží její teplotu. Solární plachta na bazénu sníží odpařování vody a bazénové chemie, čímž šetří náklady na provoz bazénu. Použitím solární plachty lze dosáhnout ohřátí bazénové vody až o 5°C za den. Zejména v noci a chladných dnech je solární plachta účinná proti ochlazování vody, která jinak velmi rychle ztrácí teplotu.

 

Použití solární plachty na bazén:

Položte solární plachtu na hladinu bazénu bublinkami dolů k vodě. Nechte plachtu prohřát, tím se srovnají sklady, které vznikají při balení a transportu. Pokud je potřeba, tak solární plachtu zastříhněte podle tvaru a rozměru bazénu. K tomu postačují obyčejné nůžky. Při sundávaní plachty z bazénu dejte pozor na ostré hrany. Plachta je ve chvíli odstraňování z bazénu ohřátá a bublinky jsou měkčí. Tažením přes ostré hrany, nebo po drsné dlažbě je můžete protrhnout.

Skladování solární plachty na bazén:

Pokud není solární plachta položená na bazénu, pak dbejte na to, aby nebyla vystavená přímému slunečnímu záření. Pokud necháte smotanou plachtu na slunku, může dojít k popraskání bublinek. Solární plachtu nerozkládejte na trávník, ani na záhony. Vysoká teplota vzduchu pod solární plachtou je může spálit. V rámci zazimování bazénu očistěte solární plachtu vlažnou vodou, odstraňte z ní všechny nečistoty a případné zelené řasy. Plachtu lehce smotejte a uskladněte v temperované místnosti, kde teplota neklesne pod 5° - 10°C. Na uskladněnou plachtu nepokládejte žádné těžké předměty. Solární plachta nesmí zmrznout!

Solární plachta a bazénová chemie:

Dbejte na to, aby obsah chloru v bazénové vodě nepřesáhl limitní hranici 0,3 – 0,5 mg/ l. Vysoký obsah chloru v bazénu degraduje materiál solární plachty a snižuje její životnost. V případě potřeby „superchlorace“ bazénu v žádném případě nenechávejte solární plachtu na hladině!

Rozdíl mezi černou a modrou solární plachtou:

Černá solární plachta

se dodává v tloušťkách 200 a 360 mikronů. Oproti modré solární plachtě má větší tepelnou ziskovost a rychleji nahřeje vodu v bazénu.

Modrá solární plachta

se dodává v tloušťkách 180 a 360 mikronů. Izolační vlastnosti modré i černé solární plachty jsou totožné.

Životnost solární plachty na bazén:

Plachta 180 mikronů  - 2 roky

Plachta 200 mikronů  - 3 roky

Plachta 360 mikronů  - 5 let

Životnost solární plachty je závislá na způsobu použití, kvalitě bazénové vody, způsobu uskladnění plachty v zimním období.